Stadig ökning av den utländska turismen under sommaren 2018


Antalet utländska gästnätter ökade kraftigt under sommarmånaderna juni-augusti enligt färska siffror som bearbetats av Tillväxtverket. Vår största utlandsmarknad Norge ökade med 8 procent och trenden med ökad turism från USA fortsatte och ökade med 6 procent. Andelen utländska gästnätter under sommaren är nu nästan en tredjedel, 32 procent.


Däremot verkar det som om svenskarna i högre grad stannade hemma då antalet svenska gäster på kommersiella boendeanläggningar minskade. Trots det uppgick de samlade logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem till nästan 8 miljarder kronor under den här varma sommaren.


Mer om sommarturismen 2018 här.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB