top of page

Stadig ökning av den utländska turismen under sommaren 2018


Antalet utländska gästnätter ökade kraftigt under sommarmånaderna juni-augusti enligt färska siffror som bearbetats av Tillväxtverket. Vår största utlandsmarknad Norge ökade med 8 procent och trenden med ökad turism från USA fortsatte och ökade med 6 procent. Andelen utländska gästnätter under sommaren är nu nästan en tredjedel, 32 procent.


Däremot verkar det som om svenskarna i högre grad stannade hemma då antalet svenska gäster på kommersiella boendeanläggningar minskade. Trots det uppgick de samlade logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem till nästan 8 miljarder kronor under den här varma sommaren.


Mer om sommarturismen 2018 här.

Senaste inlägg

Visa alla

Besöksnäring i städer och på landsbygd

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger e

コメント


bottom of page