Stadig ökning av den utländska turismen under sommaren 2018


Antalet utländska gästnätter ökade kraftigt under sommarmånaderna juni-augusti enligt färska siffror som bearbetats av Tillväxtverket. Vår största utlandsmarknad Norge ökade med 8 procent och trenden med ökad turism från USA fortsatte och ökade med 6 procent. Andelen utländska gästnätter under sommaren är nu nästan en tredjedel, 32 procent.


Däremot verkar det som om svenskarna i högre grad stannade hemma då antalet svenska gäster på kommersiella boendeanläggningar minskade. Trots det uppgick de samlade logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem till nästan 8 miljarder kronor under den här varma sommaren.


Mer om sommarturismen 2018 här.

Senaste inlägg

Visa alla

Svensk Turism startar nytt strategiarbete

Svensk Turism startar ett strategiarbete för att möta morgondagens turism. Viktiga frågor som miljö- och klimatutmaningarna behöver adresseras men också arbetsmarknadens omvandling på grund av digital

Besöksnäring i städer och på landsbygd

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger e

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB