Samverkansarena för besöksnäringen

Svensk Turism kan glädjande konstatera att regeringen i går meddelade att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer.

Vi anser att det finns ett stort behov av att utveckla starkare samarbeten mellan besöksnäringens stora och små företag, med forskare och innovationsfrämjare. Samarbeten med andra delar av näringslivet för att öka innovationskraften och hållbarheten inom service- och tjänsteföretag behövs också.


Regeringens beslut är i linje med det som utredningen Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring lyfte fram och som stöds av näringens samtliga aktörer.


”Besöksnäringen består av olika branscher och företag inom områdena resa, bo, äta, göra och uppleva. Svensk Turism vill långsiktigt samla besöksnäringen, och en samverkansarena med stöd av Tillväxtverket kommer rusta oss väl för framtiden” säger Susanne Andersson, ordförande Svensk Turism.

En gemensam nationell plattform där frågor som t ex infrastruktur, innovation och hållbarhet ur alla dess aspekter kan lyftas med besökaren i centrum är efterfrågat. Turismen och företagen inom besöksnäringen står inför betydande utmaningar samtidigt som vi i flera avseenden bidrar med lösningar på många av samhällsutmaningarna.

Besöksnäringen är en av få näringar där sysselsättningen inte minskar utan fortfarande ökar över hela landet. Näringen skapar jobb inom många olika områden och på alla nivåer. Inte minst bidrar näringen till integration, stärker människors känsla för service och värdskap och skapar attraktiva platser.


För mer information kontakta:

Susanne Andersson

info@svenskturism.se

Senaste inlägg

Visa alla

Ny forskningsrapport om att semestra hållbart

Forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption har idag släppt en ny rapport om att semestra hållbart. Rapporten kartlägger dels vad hållbart konsumtion kan innebära, dels hur det går att applice

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB