top of page

Rekordår för världens turism


Färsk statistik från FN:s World Tourism Barometer visar att turismen under 2006 ökade till nya rekordnivåer.

Dagens Industri rapporterar att det totalt gjordes 842 miljoner ankomster 2006, vilket är 4,6 procent fler än året innan. Det slår också prognosen på 4,1 procents tillväxt.

- Trots de negativa risker som den globala turismen stod inför för tolv månader sedan, speciellt terrorism, hälsohot från fågelinfluensa och stigande oljepriser, blev 2006 ytterligare ett år med tillväxt över prognoserna, kommenterar General Francesco Frangialli, generalsekreterare vid World Tourism Organization.

Den långa ekonomiska tillväxten i världen ges som den främsta förklaringen till det ökande intresset för att resa.

Under 2007 väntas tillväxten för den globala turistindustrin hamna på plus 4 procent.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page