top of page

Regeringen utreder sammanhållen politik för besöksnäringen


Regeringen vill ta ett samlat grepp om turismpolitiken och Britt Bohlin (s) har fått i uppdrag att föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Senast regeringen genomlyste besöksnäringen var 2003. Mycket har hänt sedan dess och besöksnäringen är idag en basnäring och en av Sveriges största exportnäringar.

Den tänkta politiken ska utgå från strukturella frågor, utmaningar och möjligheter som besöksnäringen möter och ska inkludera både nuvarande men även kommande utmaningar och möjligheter. Politiken ska bidra till konkurrenskraftiga, innovativa växande företag och destinationer, ökad samverkan mellan privata och offentliga aktörer, ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i hela landet. Utredarens förslag ska kunna omsättas i konkreta insatser från regeringens sida, men också bidra till att mobilisera andra aktörers insatser för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor.


Utrednignen ska bl.a. innefatta:


• Analysera målet för turismpolitiken, och om det finns skäl till det föreslå tillägg eller nytt mål för politiken.

• Kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar utveckling och därefter föreslå insatser.

• Föreslå hur samverkan och samordning mellan besöksnäringen och offentliga aktörer kan utvecklas för att stärka det gränsöverskridande turistiska erbjudandet ”äta-resa-göra-bo”.

• Föreslå hur kontaktytorna mellan bl.a. myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhället kan utvecklas.

Senaste inlägg

Visa alla

Handelns betydelse för gränskommunerna ökar

Svensk Handel har tittat på gränskommunernas utveckling när det gäller omsättning i detaljhandeln och kan konstatera att gränshandeln fortfarande är stark. - Gränshandeln är oerhört viktig för kommune

2016 ett bra år för Sveriges skidanläggningar

2015/2016 blev ett nytt rekordår för många av Sveriges skidanläggningar. Svenska Skidanläggningars Organisations (SLAO) medlemmar omsätter alltmer och fortsätter att spela en central roll i den växand

Comments


bottom of page