top of page

Passagerarrederier satsar på större och mer miljövänliga färjor


Just nu sker en av de största satsningarna i nya, större och mer miljövänliga passagerarfärjor. Flera rederier som är aktiva i Sverige gör stora investeringar och satsningar, vilket betyder fler resenärer till Sverige och miljövänligare färjetrafik i Östersjön.

Viking Line, Stena Line, Tallink Silja, Destination Gotland, HH Ferries och Polferries är alla aktiva i Sverige och är några av de rederier som just nu satsar på nya, större och mer miljövänliga färjor. En miljötrend i färjebranschen just nu är satsningar i LNG-drivna fartyg. LNG är en kyld naturgas som innebär en reducering av koldioxidutsläppen med cirka 20%, dessutom innehåller LNG varken svavel eller tungmetaller. Viking Line är bland rederierna som satser på LNG som drivmedel efter positiva erfarenheter från M/S Viking Grace, världens första stora LNG-drivna passagerarfartyg. Destination Gotland och Tallink Silja är andra rederier som satsar på miljöförbättringar genom LNG. Polska rederiet Polferries investerar just nu också i nya och större fartyg som kan drivas på LNG till Ystad-Swinoujscierutten.


”Vi är såklart väldigt stolta över att passagererrederierna tar ett så stort miljöansvar. Tack vare bland annat våra medlemmar i Passagererrederierna är Sverige idag världsledande inom utvecklingen av nya miljösatsningar, vilket inkluderar satsningar i LNG och metanol som alternativa drivmedel och batteridrivna färjor”, säger Jari Virtanen, ordförande för Passagerarrederiernas förening.


Stora miljösatsningar görs just nu också på metanol- och batteridrivna färjor. Stena Line siktar på att bygga de mest bränsleeffektiva färjorna i världen och testar metanol som drivmedel, vilket är helt fossilfritt. Stena Lines M/S Stena Germanica är världens första och en så länge enda metanoldrivna färja, genom att använda metanol som bränsle minskar koldioxidutsläppen med 90%. HH Ferries bygger om två av fyra färjor på sträckan Helsingborg-Helsingör till att bli 100% batteridrivna. Detta kommer att introduceras inom några månader.


”Vi ser en mycket positiv utveckling hos passagerarrederierna. Svensk sjöfart transporterar årligen 28 miljoner människor till och från Sverige – det är lika många som reser med flyg. Sjöfarten är en viktig del av svensk besöksnäring och som en så viktigt transportaktör har vi ett ansvar att ta hänsyn till miljön”, fortsätter Jari Virtanen, ordförande för Passagerarrederiernas förening.


Passagerarrederierna bidrar till ett växande näringsliv och ökad turism. Genom att samla aktörer som verkar inom samma område inom sjötransport under ett gemensamt syfte kan passagerarrederiernas förening arbeta aktivt med att belysa vikten av passagerarsjöfarten i Sverige.

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page