top of page

Ny rapport: Visit the Future - en progressiv process för besöksnäringens utveckling


Svensk Turism har med finansiering från och i samarbete med Tillväxtverket och Visit Sweden startat resan för att beskriva besöksnäringens framtida strategiska utmaningar och hur näringen både kan hantera dessa och samtidigt utveckla strategier som driver näringen framåt.

Besöksnäringens utveckling behöver belysas i nya perspektiv. De globala trenderna och pågående stora strukturförändringarna i Sverige och omvärlden behöver synliggöras och hanteras i den strategiska planeringen av svensk besöksnäring idag och framåt.


I projektet Visit the Future har Svensk Turism, Tillväxtverket och Visit Sweden provat nya sätt att få kunskap men även att kommunicera den kunskap vi redan har. Vi har arbetat genom att driva ett flertal Think-tanks med olika utgångspunkter, gjort intervjuer och research. Vi har tagit fasta på globala trender, såsom utvecklingen av levnadsvillkor och konsumenters drivkrafter på global basis, urbanisering, digitalisering, globalisering och krav på hållbar utveckling. Dessa variabler påverkar redan, eller kommer att påverka, besöksnäringen ur olika perspektiv, exempelvis avseende strategisk planering, samverkan mellan näringslivets aktörer, främjande från det offentliga aktörer, konsumentbeteenden, verksamhets- och produktutveckling, marknadsföring och försäljning.


Särskilt intressant har varit att försöka belysa hur besöksnäringen har utvecklats, och förväntas utvecklas, med avseende på branschstruktur och näringens koppling till andra näringar.


Målsättningen med arbetet är att det ska tillföra viktiga bakgrundsbeskrivningar inför utvecklingen av nästa generations nationella besöksnäringsstrategi.

Senaste inlägg

Visa alla

Besöksnäring i städer och på landsbygd

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger e

Comments


bottom of page