Ny rapport: Visit the Future - en progressiv process för besöksnäringens utveckling


Svensk Turism har med finansiering från och i samarbete med Tillväxtverket och Visit Sweden startat resan för att beskriva besöksnäringens framtida strategiska utmaningar och hur näringen både kan hantera dessa och samtidigt utveckla strategier som driver näringen framåt.

Besöksnäringens utveckling behöver belysas i nya perspektiv. De globala trenderna och pågående stora strukturförändringarna i Sverige och omvärlden behöver synliggöras och hanteras i den strategiska planeringen av svensk besöksnäring idag och framåt.


I projektet Visit the Future har Svensk Turism, Tillväxtverket och Visit Sweden provat nya sätt att få kunskap men även att kommunicera den kunskap vi redan har. Vi har arbetat genom att driva ett flertal Think-tanks med olika utgångspunkter, gjort intervjuer och research. Vi har tagit fasta på globala trender, såsom utvecklingen av levnadsvillkor och konsumenters drivkrafter på global basis, urbanisering, digitalisering, globalisering och krav på hållbar utveckling. Dessa variabler påverkar redan, eller kommer att påverka, besöksnäringen ur olika perspektiv, exempelvis avseende strategisk planering, samverkan mellan näringslivets aktörer, främjande från det offentliga aktörer, konsumentbeteenden, verksamhets- och produktutveckling, marknadsföring och försäljning.


Särskilt intressant har varit att försöka belysa hur besöksnäringen har utvecklats, och förväntas utvecklas, med avseende på branschstruktur och näringens koppling till andra näringar.


Målsättningen med arbetet är att det ska tillföra viktiga bakgrundsbeskrivningar inför utvecklingen av nästa generations nationella besöksnäringsstrategi.

Senaste inlägg

Visa alla

Svensk Turism startar nytt strategiarbete

Svensk Turism startar ett strategiarbete för att möta morgondagens turism. Viktiga frågor som miljö- och klimatutmaningarna behöver adresseras men också arbetsmarknadens omvandling på grund av digital

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB