Ny forskningsrapport om att semestra hållbart


Forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption har idag släppt en ny rapport om att semestra hållbart. Rapporten kartlägger dels vad hållbart konsumtion kan innebära, dels hur det går att applicera på semestern för ett hållbart resande. I rapporten diskuteras olika typer av semesterresande som potentiellt kan genomföras hållbart, vilka räknas in under de fyra rubrikerna långsam, delande, nära och aktiv semester. Läs rapporten i sin helhet här.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB