top of page

Nu åker besöksnäringen på Sverigeturné


Organisationerna Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Svensk Turism, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden gör en gemensam kraftansamling med regioner och kommuner för att lyfta besöksnäringen i hela Sverige. Besöksnäringens Sverigeturné kommer att nå merparten av Sverige.


Huvudsyftet med turnén är att stimulera till ökat samarbete mellan näringslivet, kommuner och regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Shopping och handeln såväl som lokala turistattraktioner kan skapa ytterligare potential för näringen när samverkan möjliggörs i nya tappningar.

Premiärmötet hålls i Karlshamn, i Blekinge den 5:e maj och drygt 150 personer kommer att delta. Det är en dynamisk mix av företagare, representanter från kommun, landsting och regioner som tillsammans med  nationella aktörerna diskuterar och skapar nya initiativ för att utveckla besöksnäringen.

- Sedan år 2000 har besöksnäringen skapat 50 000 jobb och med rätt förutsättningar kan vi fortsätta att skapa tillväxt och arbetstillfällen över hela landet, säger Eva Östling VD på Visita.

Framförallt är det allt fler utländska turister som väljer att besöka Sverige. Deras konsumtion i Sverige är mer än 100 miljarder kronor. I Europa och USA planerar 28 miljoner människor att besöka Sverige under de närmaste tre åren.

- En orsak till tillväxten och ökad sysselsättning är det ökade antalet utländska turister till Sverige, vars omsättning har fördubblats sedan år 2000. En huvudanledning till det är internationell marknadsföring tillsammans med besöksnäringen, säger Thomas Brühl vd på VisitSweden.

- De utländska besökarna är en växande kundgrupp som ger tillväxt i handeln. Utländska besökare lägger idag halva reskassan i butikerna och handeln har stor potential i att ta tillvara de möjligheter detta innebär, säger Karin Johansson vd Svensk Handel.

Den totala turismkonsumtionen i Sverige uppgår till drygt 284 miljarder, en ökning med hela 89 procent under 2000-talet.

- Besöksnäringen är Sveriges största tjänsteexportnäring med ett exportvärde på 106 miljarder kronor. För att förstå hur stor värdet är kan man jämföra med järn- och stålindustrins exportvärde på 47 miljarder, säger Magnus Nilsson ordförande Svensk Turism.

- Besöksnäringen kompletterar för kommuner som är beroende av traditionell tillverkningsindustri – på många ställen finns en outnyttjad potential att skapa jobb, säger Katrien Vanhaverbeke Arena för Tillväxt.


Färdiga turnéstopp:

22 maj: Västmanlands kommuner och Landsting – Västerås 3 september: Sörmlands Turismutveckling 25 september: Region Gävleborg/Hälsingland Turism - Gävle 8 oktober: Region Västerbotten – Lycksele 22 oktober: Jämtland Härjedalen Turism – Åre/Östersund 19 november: Smålandsturism AB/Destination Småland AB/Regionförbundet i Kalmar län

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page