top of page

Nedläggning av Bromma drabbar besöksnäringen i hela landet


Besöksnäringen är en nyckelaktör och motor för jobb och tillväxt i hela landet. Trots att Sverige genomgått den värsta finanskrisen sedan 1930-talet har besöksnäringen fortsatt att växa och omsätter idag 284,4 miljarder kronor och genererar 173 000 helårsverken över hela landet. Den globala turismen spås dessutom växa med 66 procent till år 2030 vilket utgör en stor möjlighet för Sverige att locka fler turister, skapa affärsmöjligheter och nya jobb.

Sverige har inte råd att ställa sig utanför denna utveckling och därför tog besöksnäringen redan 2010 fram en nationell strategi för hur vi ska bli ännu bättre och därmed fördubbla vår omsättning under en period på tio år. För att lyckas i den ambitionen är en utbyggd, diversifierad och kapacitetsstark infrastruktur avgörande. Det handlar både om möjligheten att ta sig till Sverige och om att i nästa steg kunna ta sig vidare ut i landet till alla de spännande destinationer vårt land erbjuder. I den kedjan har Bromma flygplats en viktig roll att fylla för hela landet.


Sverige är ett exportland både för varor och tjänster. Vi behöver världen och Sveriges tillgänglighet är en förutsättning för vår globala konkurrenskraft. En nedläggning av Bromma innebär inte bara en nedläggning av Stockholms cityflygplats utan drabbar även andra lokala flygplatser som är beroende av möjligheten att flyga till Bromma. Dessa flygplatser utgör en viktig del av infrastrukturen och påverkar både den lokala och globala konkurrenskraften. De lokala flygplatserna är nödvändiga för etablerande av företag, för att människor ska komma till och från jobb, för att företag ska kunna rekrytera rätt kompetens och för att det lokala näringslivet tillsammans med besöksnäringen ska kunna växa.


Vi vill fortsätta ta till vara på den globala ökningen av turism och vi kommer fortsätta vårt strategiska arbete för att vara internationellt konkurrenskraftiga som turistdestination. På så sätt kan vi fortsätta erbjuda jobb och tillväxt i hela landet. För det krävs stabila och långsiktiga förutsättningar. Vi ser glädjande nog hur politiker idag talar om vår näring och dess betydelse. Samtidigt ser vi hur förslag som slår mot just vår näring och våra företag läggs fram. Ett av dessa är förslaget att lägga ner Bromma flygplats – ett slag som skulle slå mot besöksnäringen, motorn för jobb och tillväxt i hela landet.


Magnus Nilsson, Ordförande Svensk Turism AB

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I decemberbrevet du kan läsa om följande: Vad händer på Svensk Turism AB? - Save the date - Svensk Besöksnäringskongress, 18-19 mars 2015

Umeå hetare än Angkor Wat

När den ansedda tidningen New York Times rankar årets intressantaste resmål tar sig två svenska platser in på listan. På The New York Times lista över 52 platser att besöka under året finns två svensk

Comments


bottom of page