top of page

Minskat anslag till marknadsföring av Sverige utomlands


I regeringsförklaringen uttalade Stefan Löfven en ambition att satsa på svensk turism. Det återspeglas inte i budgetpropositionen, där anslagen till internationell marknadsföring av Sverige sänks.

Regeringen föreslår i sin budget att anslaget till VisitSweden landar på 110 miljoner kronor per år 2015–2018 för att möjliggöra marknadsföring av Sverige som turistland utomlands. Det innebär de facto en sänkning med drygt 10 miljoner kronor från dagens anslag. 

Dagens anslag till VisitSweden uppgår till 120 miljoner kronor. Sedan VisitSwedens start har basanslaget legat på 90 miljoner kronor och har under senaste året varit förstäkt med ett tillfälligt anslag på 30 miljoner kronor. Regeringens förstärkning med 20 miljoner kronor sker från basanslagets 90 miljoner kronor och innebär således en sänkning med 10 miljoner kronor från dagens nivå. 


Svensk Turisms ordförande Magnus Nilsson kommenterar beskedet:  -Det är riktigt tråkigt att inse att man inte tar tillvara på den potential ökat antal utländska besökare utgör för sysselsättning och tillväxt i hela landet. Besöksnäringen är en basnäring som idag ger ett årligt exportvärde på 106 miljarder kronor.


- Vi vet att den globala turismen väntas öka med 66 procent till år 2030. För att ta del av den kakan har vi från näringen tagit fram en nationell strategi för hur vi ska bli ännu bättre och därmed fördubbla vår omsättning. Men i takt med att fler svenska destinationer nu blir redo för en utländsk målgrupp ökar också behovet av att marknadsföra Sverige internationellt. 


- Konkurrensen om de internationella besökarna är stenhård och det anslag till marknadsföring av Sverige som nu presenteras ligger långt under våra närmaste grannars där exempelvis norska staten årligen anslår 245 miljoner norska kronor. 


- Minskat anslag till VisitSweden innebär också minskade möjligheter för näringslivet att komma med i partnerskap och kampanjer och därigenom minskas även möjligheten för näringslivets medfinansiering med samma belopp, dvs i nuläget 10 miljoner kronor.  Det är viktigt att vi är medvetna om det och riskerna att halka efter i marknadsandelar som detta kan innebära.

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I decemberbrevet du kan läsa om följande: Vad händer på Svensk Turism AB? - Save the date - Svensk Besöksnäringskongress, 18-19 mars 2015

Comments


bottom of page