top of page

Kraftig ökning av turistexporten 2007


Den totala svenska turistkonsumtionen ökade under 2007 med drygt 4 procent till totalt 237 miljarder kronor. Sysselsättningen steg med 8 procent till 160 300 årsanställda. Turistexporten, det vill säga utländska turisters konsumtion i Sverige, ökade med hela 12 procent till 88 miljarder kronor. Momsintäkterna på turistexporten uppgick till drygt 12 miljarder. Det visar färsk turismstatistik från Nutek.


Samtidigt som turistexporten ökade starkt planade svenskarnas inhemska turistkonsumtion ut under året. Den stora ökningen i turistintäkter är således helt driven av utländska besökare i Sverige. Sedan år 2000 har den totala svenska exporten ökat med drygt 50 procent i löpande priser. Under samma period ökade turistexporten med nära 100 procent.

Den största kakan av turismkonsumtionen, 89 miljarder, utgjordes av varuhandel; livsmedel, drivmedel och övrig handel. Logi och restaurang utgjorde en nästan lika stor del av konsumtionen; 72 miljarder. Transporter stod för 58 miljarder och övriga tjänster, såsom kultur, rekreation för 17 miljarder.


Den största delen av de anställda inom svensk turism finns i hotell och restaurangbranschen, cirka 72 000 årsverken. Varuhandel sysselsätter 34 000 årsanställda och kultur, rekreation och sport runt 16 000 årsanställda. Hotell och restaurang är också det segment där sysselsättningen ökat snabbast.


- Nuteks siffror bekräftar att det internationella resandet ökar snabbt och att många väljer att åka till Sverige. Den svenska turistexporten blir allt viktigare för den svenska tillväxten och för att skapa jobb. Därför är det viktigt att Sverige satsar offensivt för bibehållen och ökad konkurrenskraft för den svenska turism- och besöksnäringen, kommenterar Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson.

Senaste inlägg

Visa alla

Flygplatserna är en förutsättning för turism

Att lägga ned flygplatser i Sverige av miljöskäl gör ingen skillnad för flygets globala miljöpåverkan, men innebär en dramatisk försämring för svensk turism. Det skriver landshövding BJÖRN ERIKSSON oc

Dags att leva upp till regeringsförklaringen!

Det har varit fest i Östersund. VM i Skidskytte har nyligen avslutats. Ett VM i en av de snabbast växande TV-sporterna med stora tittarskaror såväl på arenan som i TV-soffan. Tänk att en satsande regi

Commentaires


bottom of page