top of page

Konferens med fokus på hållbar destinationsutveckling


2012 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att i samarbete med Visit Sweden göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer i Sverige. Efter en ansökningsomgång valdes Bohuslän, Kiruna Lappland, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre ut. Syftet med uppdraget ”Hållbar destinationsutveckling” är att genom en tidsbegränsad insats riktad till destinationer som redan kommit långt i sin internationalisering fånga upp erfarenheter och resultat samt utveckla metoder, kunskap och verktyg. Resultatet ska bidra till hållbar utveckling i den svenska besöksnäringen med sikte på internationella marknader.


Intresset för utvecklingen inom de fem områdena är stort och den 16 oktober bjuder Tillväxtverket in till en heldagskonferens där man kommer lyfta viktiga framgångsfaktorer för destinationsutveckling och dela aktuella erfarenheter från projektet Hållbar destinationsutveckling och de fem destinationerna.

Konferensen vänder sig till myndigheter (nationella, regionala, lokala), organisationer, företag, forskare och experter med intresse och ansvar för turism- och besöksnäringsfrågor. Svensk Turism AB kommer självklart delta på konferensen.

Under konferensen delas Stora Turismpriset 2014 ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. I pauserna ges tillfälle att samtala med de fem destinationerna i projektet Hållbar destinationsutveckling samt träffa de nominerade till Stora Turismpriset.

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I decemberbrevet du kan läsa om följande: Vad händer på Svensk Turism AB? - Save the date - Svensk Besöksnäringskongress, 18-19 mars 2015

Bình luận


bottom of page