top of page

Idrotten och svensk besöksnäring får Vinnovastöd för att utveckla hållbara evenemangsstäder


Projektet ”Hållbara evenemangsstäder” får finansiering av Vinnova. I ett första steg får Riksidrottsförbundet (RF) 500 000 kronor för att tillsammans med 10 aktörer utveckla projektet. I det ingår att skapa en nationell plattform för samverkan kring lösningar för hållbara evenemang.


Att positionera Sverige inom hållbara evenemang Alla städer och storstadsregioner i världen är idag medvetna om evenemangens möjliga bidrag till positiv samhällsutveckling, även i en bredare kontext. Konkurrensen är därför oerhört hård. Sverige är ett litet land i sammanhanget och de svenska städerna och regionerna tillhör inte de mest resursstarka aktörerna. För att möjliggöra fortsatt positiv utveckling krävs därför ständig innovationsförmåga.

- Internationellt dominerar den ekonomiska dimensionen när värdeskapandet av evenemang bedöms. Svenska städers stora möjlighet just nu är att positionera sig internationellt genom att erbjuda bättre genomföranden till potentiella arrangörer utifrån den ekologiska och sociala dimensionen som blir alltmer viktiga vid genomförandet och för kommunikationen för arrangörerna menar Ossian Stiernstrand, utvecklingschef på Göteborg & Co som är en av projektparterna bakom Hållbara evenemangsstäder.


 Projektparter:

• Riksidrottsförbundet/Centrum för idrottsevenemang • Svenska Fotbollförbundet • Göteborg & Co • Stockholm Visitors Board • Malmö turism/Evenemang • Regionförbundet Kalmar län • Destination Dalarna/Visit Dalarna • Inspiration Gotland AB • Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet • Mittuniversitetet/ETOUR • Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond


En målsättning är att knyta fler relevanta parter till projektet, som till exempel större evenemangsarrangörer inom kultur.


Ett viktigt första steg av tre ”Hållbara evenemangsstäder” har fått medel för det första steget, en initieringsfas, på cirka 7 månader. Aktörerna ska stimuleras att tillsammans börja arbeta med att utveckla innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar. Projekt med goda resultat har senare möjlighet att gå vidare i ytterligare två steg.

- Vi har arbetat för en gemensam strategi tillsammans med uppslutningen av relevanta och kompetenta nyckelaktörer. Att det arbetet nu burit frukt är mycket glädjande. Regeringen har uttalat en tydlig vilja att hänga på i större omfattning än tidigare. Vi ser fram emot att de gör verkstad av det löftet och bidrar till att underlätta och stötta ansökningar om internationella evenemang som en del av sin exportstrategi, säger Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande.


Senaste inlägg

Visa alla

Besöksnäringens Sverigeturné hösten 2015

Organisationerna Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Svensk Turism, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden gör under 2015 en gemensam kraftansamling med regioner och kommuner för att lyfta besöksnärin

Comments


bottom of page