top of page

Halvtidsanalys ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”


Fem år har gått sedan den nationella strategin lanserades och under hösten har Svensk Turism gjort en avstämning av arbetet hittills: Hur ligger näringen till i förhållande till de kvantitativa mål som sattes, vilka insatser har gjorts under den senaste femårsperioden i syfte att fortsätta skapa positiv tillväxt inom svensk besöksnäring, vad behöver vi fokusera på de kommande fem åren och vem kan påverka och ta ansvar för de olika insatserna?

Vi kan konstatera att det varit fem händelserika år där strategin fått stort genomslag hos näringen, offentliga aktörer och beslutsfattare och där landets samtliga regioner/län idag arbetar systematiskt för att utveckla den egna regionens attraktionskraft. Fem år där en rad strukturella förändringar samt nationella, regionala och lokala initiativ förändrat besöksnäringens förutsättningar och där besöksnäringen redan idag är en basnäring som skapar jobb och tillväxt i hela landet.


Visionen om en fördubbling av omsättning och exportvärde till 2020 står kvar och är något vi siktar på i allt vi gör. Dagens prognos visar på att vi kommer nå dit runt år 2025. För att vi gemensamt ska nå visionen så tidigt som möjligt krävs därför att vi ökar tempot och kraftsamlar kring en rad strategiska insatser. Svensk Turisms halvtidsanalys handlar om vad vi i besöksnäringen, politiker, tjänstemän och offentliga aktörer gemensamt behöver göra de kommande fem åren för att fortsätta skapa attraktivitet, tillväxt och nya jobb i hela Sverige.


Senaste inlägg

Visa alla

Handelns betydelse för gränskommunerna ökar

Svensk Handel har tittat på gränskommunernas utveckling när det gäller omsättning i detaljhandeln och kan konstatera att gränshandeln fortfarande är stark. - Gränshandeln är oerhört viktig för kommune

Comments


bottom of page