Framtidsprogrammet föreslås avvecklas


Statskontoret föreslår efter en utredning att det så kallade framtidsprogrammet för turism- och besöksnäringen avvecklas.

Statskontoret har utvärderat det framtidsprogram som togs fram år 2001, med strategier för tillväxten i turism- och besöksnäringen. Programmet togs gemensamt fram av representanter för staten och näringen. Statskontoret har kommit fram till att programmet endast har haft begränsad betydelse. De rekommenderar därför att Framtidsprogrammet avvecklas. I stället föreslår Statskontoret bland annat att regeringen bjuder in företrädare för turism- och besöksnäringen till överläggningar om utvecklingen av näringen.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB