top of page

Förenklingar för hotell- och restauranger


SHR har överlämnat en skrivelse till regeringen i vilken man föreslår idéer för att minska den administrativa bördan för mindre företag i restaurangbranschen. Bland annat föreslås en schablonbeskattning för restaurangföretagare.

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) har fått möjlighet att yttra sig och lämna förslag i regeringens pågående arbete med att minska den administrativa bördan för svenska företag. SHR:s skrivelse innehåller ett flertal förslag, såväl övergripande som mindre justeringar och detaljsynpunkter. Bedömningen är att en minskad administrativ börda väsentligt skulle underlätta för branschen.

Bland annat föreslås att schablonbeskattning för mindre företag inom restaurangbranschen införs. Genom att införa en schablonbeskattning för restaurangföretag kan kraven på att lämna uppgifter till Skatteverket minskas väsentligt. Åtgärden skulle också medföra att problemen med svartekonomi lättare kan bekämpas. SHR föreslår därför att en utredning tillsätts för att införa schablonbeskattning i exempelvis restaurangbranschen.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page