top of page

Dåligt väder stoppar inte turismen


Det har väl inte undgått någon att sommaren 2007 som nu lider mot sitt slut har varit en av de regnigaste på länge. I tidningar och på tv har vi kunnat följa regnets framfart med översvämningar och stora materiella skador som följd.

Mycket av rapporteringen i media har handlat om hur regnet har påverkat olika verksamheter negativt genom minskade affärsintäkter och vikande kundunderlag. Särskilt har turismen varit i blickfånget. Det har talats om att sommaren har varit katastrofal för branschen. Charterbranschen har hängt på denna berättelse och talat om att det dåliga vädret i Sverige gör att svenskarna flyr utomlands.

Turism- och besöksnäringen är självklart känslig för väder och vind. De produkter och tjänster vår näring tillhandahåller har ofta en koppling till naturupplevelser som blir mindre intressanta när det regnar. Men den bild som förmedlas via media ger absolut inte en heltäckande och rättvis bild av näringen. Den dåliga sommaren har långt ifrån varit någon katastrof för turism- och besöksnäringen. Sanningen är tvärt om att turism- och besöksnäringen har utvecklats väldigt starkt under sommaren, vädret till trots.

I juni ökade exempelvis antalet övernattningar i Sveriges 3 000 hotell, stugbyar och vandrarhem med tio procent till 2,8 miljoner, varav utlänningar stod för 800 000. Orsakerna till detta är flera men en viktig faktor är att de flesta utlandsturister som har bokat in sig för en resa till Sverige knappast väljer att avstå från sin semester på grund av vädret.

Det segment som man tappar på grund av vädrets makter, som man kan kalla "spontanturister" vägs upp av en allmänt positiv konjunkturutveckling och ett ökat intresse för resande i världen.

Självklart kan vädret få en stark lokal effekt för vissa enskilda företag men oftast tas det bortfallet upp av att andra sektorer inom turismen får en ökad omsättning. Exempelvis visar färska siffror från Svensk Handel på en rekordomsättning under sommaren.

I sin rapport tar man särskilt upp den så kallade "shoppingturismen". När det regnar ägnar man sig som turist åt andra verksamheter vilket statistiken tydligt visar.

Det finns ett stort behov av att uppvärdera synen på turismen som näring. Turismen är inte en pittoreskt småskalig näring som ägnar sig åt att sälja souvenirer. Turismen är en mogen mångmiljardnäring som sysselsätter fler människor än Volvo, Ericson, ABB och Scania tillsammans. Vi omsätter 215 miljarder kronor och exporterade förra året tjänster till ett värde av över 75 miljarder kronor.

Vår näring kan, precis som andra, påverkas av dåligt väder men katastroflarmen kan gott få vänta ett tag.

Nils Carlsson ordförande Svensk Turism AB

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page