top of page

19,9 miljoner utländska besök i Sverige 2014


I fjol ökade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 19,9 miljoner jämfört med året innan. Gränshandeln ledde till att dagbesöken ökade med 20 procent.


De flesta besöken kom från de nordiska länderna, 5,5 miljoner från Norge, 4,0 miljoner från Finland och 3,6 miljoner från Danmark. Utanför Norden var Tyskland (1,5 miljoner besök) och Storbritannien (0,7 miljoner besök) de största marknaderna.


Andelen besök ökade mest från Norge (3 procentenheter) medan andelen besök från Danmark minskade med 1 procentenhet. Andelarna besökare som kom från övriga 15 största besöksmarknader var relativt oförändrade.


Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page