top of page

Ökat antal utländska turister även i augusti


Det så kallade Arlandaindexet visar att antalet utländska besökare ligger kvar på en stadigt hög nivå. Ökningen under augusti är 2,7 procent jämfört med samma månad 2006.

I absoluta tal innebär augustisiffrorna ett beräknat exportvärde på 12,2 miljarder kronor. Ackumulerat för årets första månader är exportvärdet 56,7 miljarder och prognosen för helåret 2007 är 78,1 miljarder.

- Vi vet att på varje hundralapp en utländsk turist spenderar i Sverige går runt 45 kr tillbaka till stat och kommun i form av skatter. Ju attraktivare Sverige blir för utländska besökare, ju mer skatteintäkter säger Eva Hedenström, vd på Föreningen Turism i Sverige.

Turismen betyder mycket för sysselsättningen i Sverige. Beräkningarna hittills pekar på drygt 150 000 heltidsanställda på årsbasis under 2007. Det innebär i så fall en ökning med nästan 2 000 heltidsarbeten jämfört med fjolåret.

Arlandaindex, som presenterades för första gången i juli, är ett index för att månadsvis uppskatta trycket i besöksnäringen och beräknas med hjälp av volymen på utrikestrafiken på Stockholm-Arlanda Airport. Syftet med indexet är att ge alla med intressen i och för besöks- och mötesindustrin ett snabbt hjälpmedel för att kunna planera sin verksamhet.

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page