top of page

Strategi 2020

Sommaren 2010 lanserades "Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020". Visionen var att uppnå en fördubbling på tio år d.v.s. fram till 2020.  Under 2015 genomförde Svensk Turism en halvtidsanalys av strategin som sammanfattar de fem första årens stora förändringar och prioriterar kommande insatser.

bottom of page