top of page

Dokument

Här finner du rapporter, remissvar, våra informationsbrev och andra dokument som är av intresse för den svenska besöksnäringen. 

Svensk Turisms strategi och analys.

Rapporter, strategier och forskning som behandlar olika delar av besöksnäringen.

Svensk Turisms remissyttranden.

Nyhets- och informationsbrev från Svensk Turism.

Övriga dokument som definitioner och policydokument.

bottom of page