Dokument

Här finner du rapporter, remissvar, våra informationsbrev och andra dokument som är av intresse för den svenska besöksnäringen. 

Svensk Turisms strategi och analys.

Rapporter, strategier och forskning som behandlar olika delar av besöksnäringen.

Svensk Turisms remissyttranden.

Nyhets- och informationsbrev från Svensk Turism.

Övriga dokument som definitioner och policydokument.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB